Navigácia

Počet návštev: 2842797
 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vedecká prednáška.

  V apríli sme sa zúčastnili popularizačno-vedeckej prednášky. Prišli nám prednášať vysokoškolskí učitelia: Doc. RNDr. Aba Teleki, PhD. a Mgr. Boris Lacsný, PhD. Dozvedeli sme sa niečo o historickom priereze elektromagnetizmu, o Edisonovi, Teslovi, Faradayovi, ... Najviac nás bavili a zaujali experimenty s tekutým dusíkom a experimenty so supravodičmi. Fyzika je náročný predmet a mali sme možnosť zúčastniť sa takejto prednášky, mohli sme nahliadnuť, akými možnými smermi sa fyzika uberá a čo to prinesie do nášho života.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album SEV Dropie výlet 7B, 9A.

 • Vážení rodičia, žiaci, milí hostia.

  Srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 30.6.2022 s nasledovným programom:

  Od 9.30 – 9:45 hod príchod žiakov, rodičov a hostí na školský dvor

  O10.00. hod začiatok slávnostného ukončenia školského roka

  • Pieseň
  • Privítanie prítomných
  • Príhovor pána primátora Árpáda Horvátha
  • Príhovor riaditeľa školy
  • Rozlúčka absolventov základnej školy

  Záver slávnostného ukončenia školského roka 2021/2022

  Odchod žiakov do tried v sprievode triednych učiteľov – rozdávanie vysvedčení, knižných a vecných odmien.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školský výlet 5.A, 8.A.

  Rajecká Lesná

Sobota 2. 7. 2022

Fotogaléria

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Základná škola Jána Amosa Komenského
Adresa školy: Rábska 14
946 03 Kolárovo
Slovakia
Telefón: 035 777 14 25
Email školy: zsrabska@gmail.com
IČO: 378 66 931
DIČ: 2021680617